‘Brand journalism’: continguts que connecten

El brand journalism, o periodisme de marca, ofereix a tot tipus d’organitzacions l’oportunitat d’establir una relació directa i continuada amb el seu públic objectiu i posicionar-se com un referent dins del seu sector.