SMM

El social media marketing o SMM ens permet fomentar l’aparició de publicitat dels productes o serveis dels nostres clients en canals tan atractius i actius com les xarxes socials. Facebook, Instagram, TikTok… no només estan segmentades en si mateixes, sinó que ens permet una selecció de públics concrets dins dels usuaris que dia a dia interactuen en aquestes plataformes.

Com en totes les accions que desenvolupem, a Nal3 apostem per una selecció coherent de canals, una planificació metòdica i estratègica i la creació de publicitat apel·lant i diferent de la competència. L’escenari plantejat per les xarxes socials és com un gran circ on el número que demostri més originalitat —mentre entre bastidors està tot sota control— serà el favorit del públic. Per sort per als nostres clients, sempre ens hem considerat una mica mestres de cerimònies.

T'hem convençut?